PARSABAN

Cultuurhistorische reizen

Adres en contactgegevens van Parsaban

PARSABAN Cultuurhistorische reizen
(P.C.H.Reizen B.V.)
Papaverweg 42 A
1032 KJ Amsterdam

We zijn telefonisch beperkt bereikbaar. In principe kunt u ons bereiken op ons vaste nummer van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur. Mocht de telefoon niet worden opgenomen, dan kunt u ons op ons mobiele nummer bellen. Of spreekt u een bericht in, dan bellen wij u snel terug.
Langskomen kan altijd op afspraak!

Telefoon: 020 - 73 73 202
Mobile: 06 - 43 90 57 58
E-mail: info@parsaban.nl

We zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 69735212

GGTO Reisgarantie
Parsaban is aangesloten bij de Stichting GGTO onder deelnemernummer 1287
De GGTO-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is, zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.Alle gepubliceerde reizen op deze website vallen onder de garantieregeling van GGTO.

Parsaban is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR).
Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

P.C.H. Reizen BV (Parsaban) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.
Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:- (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. Bovenstaande is alleen geldig indien het calamiteitenfonds de betreffende situatie als calamiteit erkent.Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Bekijk hier de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds.

Aanmelden nieuwsbrief!

We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe cultuurhistorische reizen en de nieuwe vertrekdata.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.