PARSABAN

Cursussen & lezingen

Profeet, kalief & de mysticus

Deze cursus verdiept uw kennis over de opkomst van de Islam als een sociale, politieke en religieuze beweging.
De cursus vangt aan op het Arabisch schiereiland in de tijd van “Djahaliya” (onwetendheid) met de geboorte van de profeet van de Islam, Mohammed, tot de periode van zijn profetie en de opkomst van de eerste monotheïstische moslims in Arabië, hetgeen vele politieke en sociale conflicten met zich bracht.
Tijdens de cursus volgt u de carrières van de eerste kaliefs na de dood van de profeet en het ontstaan van de eerste Islamitische dynastieën die regeerden vanuit Damascus en Bagdad. U reist in de voetsporen van islamitische veldheren, geleerden en mystici naar Iran, Centraal Azië, India, Andalucia en Afrika. U zult inzicht krijgen hoe de Islam als een mondiale politieke en religieuze beweging in de loop der tijd fragmenteerde in diverse veelal met elkaar concurrerende dan wel conflicterende stromingen.
Het begrip Islam omvat hierdoor een scala aan politieke, sociale en godsdienstige bewegingen die in de loop van de eeuwen zijn ontstaan en verder geëvolueerd. Tijdens deze cursus wordt stil gestaan bij de nuances en soms zelfs grote verschillen tussen al deze denkrichtingen.
U zult kennis maken met zowel schriftgeleerden die vasthielden aan de letter van het heilige schrift als met schriftgeleerden die ruimte gaven aan interpretatie van de bronnen. We zien zelfs stromingen binnen de islam met een mystieke en esoterische benadering.
Zo komen tijdens deze cursus zowel de “rekkelijken” als de “preciezen” aan het woord.
In de vijf cursusavonden komen de navolgende onderwerpen aan de orde:
- Pre-islamitisch Arabië & de periode van Djahaliya (onwetendheid)
- Van koopman tot profeet- Openbaringen
- Hidjra (emigratie) en een nieuw begin
- De burgeroorlog- Pax islamica
- De dood van de profeet en de nasleep daarvan
- De rechtgeleide kaliefs en een wereldrijk in wording
- Schisma- Kalief of monarch; een institutionele crisis
- Islamitische renaissance; een ongekende bloei van kunst en wetenschap
- Honderd scholen van denken; de richtingenstrijd binnen het islamitische politieke denken
- Al Andalus; van multicultureel succes tot verval
- De periferie; van de Nijl naar Oxus
- Wedergeboorte; de Turkse soennieten en Sjiitische Perzen

Docent: Noyan Sahami
Duur cursus: 4 weken (bestaande uit 4 colleges van 2 uur
Prijs:
€ 120 (inclusief btw)
Data & tijden: zondag 7, 14, 21 en 28 januari 2024
Plaats:
kantoor Parsaban te Amsterdam

Aanmeldingsformulier:

We hebben uw aanmelding in goede orde ontvangen, waarvoor dank!
Oops! Something went wrong while submitting the form.