PARSABAN

Publicaties Parsaban

Parsaban ontwikkelt regelmatig syllabi voor zijn reizigers. We streven op die wijze ernaar onze reizen extra diepgang te geven, zodat de bezienswaardigheden tijdens de reis in hun historische context begrepen en gewaardeerd kunnen worden. We trachten in de syllabi de theoretische kennis in overeenstemming te laten zijn met de praktische behoeften van de reiziger. De syllabi zijn derhalve zo toegankelijk mogelijk geschreven zonder al te veel gebruik van jargon, data of namen maar met aanzienlijk meer achtergrondinformatie dan een gemiddelde reisgids.Tevens heeft Parsaban een leerboek ‘ Perzisch op reis’ ontwikkeld opdat de reiziger zich in Iran verstaanbaar weet te maken en enigszins zelfredzaam kan zijn.

Syllabus Iran, een cultuurhistorische verkenning
- 45 pagina’s
- Chronologische historische kaarten
- Tijdlijn historische gebeurtennissen
- handzaam A5 formaat

Inhoudsopgave
- De oorsprong
- De Elamieten, nog ouder dan de Perzen
- De Immigratie van Iraanse volkeren
- Meden en Perzen en de strijd voor de wereldheerschappij
- Oost versus West, Perzen & Grieken
- De Gramschap van Goden, Alexander de Grote
- De nachtmerrie van Rome
- De Perzische wederopstanding
- De Arabisch/Islamitische heerschappij en de vorming van de Iraanse nationale identiteit
- De vorming van de Turks-Perzische cultuur
- Mongoolse intermezzo- Safaviden; “De Architecten van Isfahan”- Nader Sjah, "het Zwaard van Perzië”
- The Great Game en de Stagnatie van Iran
- De Pahlavi monarchie, en sterke man tegen “het rode gevaar”
- De sjah versus de geestelijkheid en de revolutie van 1979

Farsi op Reis
Dit leerboek is ontwikkeld door Parsaban omdat er geen Nederlands-Farsi leerboek voor reizigers naar Iran bestaat.
Aan de hand van jarenlange ervaring in het geven van taallessen Perzisch/Farsi en het begeleiden van reizigers door
Iran is het boek tot stand gekomen. Het boek is opgebouwd uit een theoretisch en praktisch deel en beoogt inzicht te verschaffen in de elementaire principes van de taal en de zelfredzaamheid van de reiziger te vergroten bij het voeren van alledaagse conversaties in Iran.
- 46 pagina’s
- handzaam A5 formaat

Inhoudsopgave:
- Transliteratie en klankenleer
- Het schrift
- Basis grammatica
- Farsi in de praktijk
- Conversatie en nuttige uitdrukkingen


Syllabus Armenië en Georgië, een cultuurhistorische verkenning
Deze syllabus beoogt op een heldere en toegankelijke wijze de reiziger inzicht te verschaffen in de zeer complexe geschiedenis van Armenië en
Georgië in de Zuidelijke Kaukasus.
- 40 pagina’s
- extra in nieuwe editie (13 chronologische historische kaarten en historische tijdlijn van Armenië en Georgië)
- handzaam A5 formaat

Inhoudsopgave:
- Het rijk van Urartu
- De eerste koninkrijken
- Tussen twee vuren; Perzen en Romeinen
- De kerstening; legende versus de wetenschap
- Zarathustra versus Christus
- De kromzwaarden uit Arabië
- Het Emiraat van Tifilis
- De Turk-Mongoolse invasie
- De twistappel van Perzen en Ottomanen
- Armeense genocide
- De Bolsjewieken rukken op!
- Stalin en de Grote Zuivering
- Onafhankelijkheid en de nasleep

Syllabus Oezbekistan, een cultuurhistorische verkenning
-
35 pagina’s
- extra in nieuwe editie (23 chronologische historische kaarten van Centraal Azië)
- handzaam A5 formaat

Inhoudsopgave:
- De eerste handelaren van de Zijderoute; De Sogdiërs
- Het Helleense intermezzo
- Arabische invasie en Islam
- De laatste perzen en de opkomt van de steppen-turken
- De Mongoolse nachtmerrie
- Timoer Lenk en het laatste Euraziatische wereldrijk
- De Oezbeken
- De versplintering; het begin van het einde
- De Russische expansie
- De Bolsjewieken en de vorming van de Oezbeek S.S.R. 
- Onafhankelijkheid

Syllabus Oman, een cultuurhistorische verkenning
- 23 pagina’s
- handzaam A5 formaat

Inhoudsopgave:
- Het begin...
- De eerste handelaren van de Golf
- Islam
- De Golf in de middeleeuwen en het Ibadisme
- Het Imamaat versus het Sultanaat
- Het tijdperk van het kolonialisme; Portugezen en de Britten
- Oman ‘s imperiale ambities in Oost-Afrika
- De successieoorlogen en de Perzische intrusie
- Al Said dynastie
- De nieuwe koloniale machthebber, de Britten 1820
- Het verdrag van Seeb en de oorlog van Jabel Akhtar
- Opstand van Dhofar, de burgeroorlog van 1963-1976
- De Coup en de weg naar het moderne Oman